Elaine Morgan "Pochodzenie dziecka" Print


Pochodzenie dziecka

Tytu oryginau The Descent of the Child

Copyright ? by Elaine Morgan

Pierwsze wydanie brytyjskie 1994 Souvenir Press Ltd

Przekad: Magorzata Danicka-Kosut

Konsultacja naukowa: prof. Jacek A. Modliski, dr Grzegorz Poudniewski, prof. Piotr P. Stepie

Projekt okadki: Maja Szmidt

220 stron

ISBN 978-83-926391-2-1

Matronat:
Feminoteka

Feminoteka
Matronat:
Fundacja MaMa

MaMa
Patronat:
Przekrj

Przekroj
Matronat:
Sabatnik boginiczno - feministyczny "Trzy Kolory"

3K

Ju dostpna w dobrych ksigarniach.

Spis treci...>>

W swojej niezwykej ksice Elaine Morgan rzuca zupenie nowe (a w kadym razie nowe dla wielu polskich czytelnikw) wiato na relacj pomidzy kobiet i jej dzieckiem, a wczeniej zarodkiem i podem. Przez pierwsze rozdziay ksiki przyglda si rozwojowi ludzkiego podu porwnujc podobiestwa i rnice midzy ludzkimi dziemi a potomstwem innych naczelnych. Prowadzi nas przez t niezwyk podr posugujc si jzykiem wieym, momentami dowcipnym, ale przede wszystkim otwierajcym oczy na szereg niezwykoci, ktre zbyt atwo nauczylimy si wkada w szuflad oczywistych sodyczy.

Ciarnym czytelniczkom ulg moe przynie informacja o tym, i samice innych naczelnych take cierpi na mdoci poranne, ktrych jednak aden psychoterapeuta nie nazywa ?podwiadom niechci do podu?. Dowiedz si take, dlaczego ludzkie dzieci najczciej przychodz na wiat w nocy, i dlaczego planowane cesarskie cicie nie jest rozwizaniem optymalnym z punktu widzenia ewolucji.

Elaine Morgan ywi szczliwe przekonanie, ktre dla polskich czytelnikw moe okaza si zaskakujce (by moe zbawiennie zaskakujce), mianowicie, i zapodnienie in vitro nigdy nie zostanie ju zakazane po tym, jak okazao si, ile szczcia przynioso rodzinom i jak chciane oraz kochane dzieci rodz si dziki niemu. Jak wiemy, w Polsce ta obserwacja nie ma statusu prawdy oczywistej, pozostaje wic yczy sobie, aby ksika Morgan trafia do jak najwikszej iloci polskich domw. Macierzystwo wymaga odbrzowienia w tym samym stopniu, w jakim niepodno wymaga przerwania zmowy milczenia.


Anna Krawczak
Stowarzyszenie "Nasz Bocian"