Home Blizny po ewolucji
Elaine Morgan "Blizny po ewolucji" Print E-mail

Pochodzenie kobiety

Tytu oryginau The Scars of the Evolution

Copyright ? 1990 by Elaine Morgan

Pierwsze wydanie brytyjskie 1990 Souvenir Press Ltd

Przekad: Magorzata Danicka-Kosut

Projekt okadki: Rafael Akahira

210 stron

ISBN 978-83-926391-1-4


Patronat:
Wiedza i ycie

WiedzaiZycie
Matronat: Feminoteka
Feminoteka
Matronat:
UFA

UFA

Ju dostpna w dobrych ksigarniach.

Spis treci...>>

Dawno, dawno temu naszym mapim przodkom przydarzyo si co, co nie przydarzyo si przodkom goryli i szympansw. To co sprawio, e tylko nasi przodkowie stracili futro, zaczli chodzi na dwch nogach i poci si, wyksztacili wiksze mzgi i nauczyli si mwi. W Bliznach po ewolucji Elaine Morgan proponuje pionierskie spojrzenie na ten niezwyky fenomen. Twierdzi, e wszystkie fakty dotyczce tajemnicy naszych ewolucyjnych pocztkw mamy przed nosem ? w postaci podstawowych bdw w konstrukcji czowieka.

Blizny po ludzkiej ewolucji daj o sobie na wiele sposobw, od naszej skonnoci do blu plecw po otyo, ylaki, trdzik, a nawet zesp mierci eczkowej niemowlt. Wszystkie one s zasadniczo skutkiem kataklizmu, ktry mia miejsce w naszej przeszoci. Teorie na temat rnic midzy ludmi a naszymi najbliszymi krewnymi w krlestwie zwierzt, s liczne, ale pozostawiaj bez odpowiedzi zbyt wiele pyta dotyczcych tych wyjtkowych usterek naszej fizjologii. W tej fascynujcej ksice Morgan wskazuje ewolucyjn ciek, ktra oddzielia naszych najdawniejszych przodkw od reszty map czekoksztatnych. Starannie rozwaajc nasze wyjtkowe cechy ? wzgldny brak owosienia, zdolno kontrolowania oddechu, niezdolno do utrzymywania prawidowej rwnowagi solnej ? zblia si najbardziej ze wszystkich do rozwizania zagadki ludzkich pocztkw.

ywe, kontrowersyjne, przedstawione z elazn logik ? Blizny po ewolucji ? zmieni Wasz sposb mylenia o wiecie i naszym na nim miejscu.


 
Copyright © 2022 by Małgorzata Danicka-Kosut. All Rights Reserved.
Designed by Łysa Panda. All Rights Reserved.