Spotkania z "Pochodzeniem kobiety" Elaine Morgan Print E-mail

 

8.04.2008 odbyo si spotkanie z ksik "Pochodzenie kobiety". Spotkanie miao miejsce w ksigarni - klubie Gona Samotno w Poznaniu i byo jedn z imprez towarzyszcych poznaskiemu Gender Fest.

Prowadzia Anna Kamiska (Stowarzyszenie Inicjatyw Niezalenych "Mikuszewo").

Wrd goci znalazy si prof. Anna Wachowiak (Uniwersytet Zielonogrski) i Magorzata Danicka-Kosut (tumaczka ksiki).

Klub - Ksigarnia "Gona Samotno"

zdjcia ze spotka

 


 

Dn. 16.03.2008 o godz. 16.30, odbyo si spotkanie nt. ksiki Elaine Morgan "Pochodzenie kobiety". Spotkanie prowadziy Ewa Dbrowska-Szulc i Magorzata Danicka-Kosut.

Spotkanie odbyo si w ramach festiwalu "Progressteron", w Warszawie, Centrum owicka, ul. owicka 21.

Festiwal Progressteron

zdjcia ze spotka

 


 

6.03.2008 odbyo si spotkanie wok ksiki "Pochodzenie kobiety" Elaine Morgan, w klubie Ze Wychowanie we Wrocawiu.

Spotkanie prowadzi Leszek Budrewicz.

Wrd goci i goci spotkania byy m.in.: Olga Tokarczuk, Magorzata Danicka-Kosut.

www.zlewychowanie.pl

zdjcia ze spotka

 


 

22.02.2008 odbyo si spotkanie z tumaczk ksiki Elaine Morgan "Pochodzenie kobiety", w orodku Bussola w Warszawie, ul. Estoska 1.

Spotkanie zorganizowa Czas Kobiet, a poprowadzia Justyna Jaworska.

Wrd goci i goci spotkania byy m.in.: prof. Magdalena roda i Ewa Dbrowska-Szulc.

http://www.czaskobiet.pl

http://www.bussolapcis.pl

zdjcia ze spotka

 


 

15.12.2007 odbyo si spotkanie z ?Pochodzeniem kobiety? Elaine Morgan w odzi ? Maa Litera, ul. Traugutta 9

Spotkanie prowadzi Micha Paczek.

Zaproszone gocinie: Izabela Desperak, Marta Konarzewska, Magorzata Danicka-Kosut.

http://www.malalitera.pl/

zdjcia ze spotka


 

Premiera ?Pochodzenia kobiety? Elaine Morgan odbya si: Warszawa ? Czuy Barbarzyca, ul. Dobra 31

9.12.2007, godz. 19.00

Spotkanie prowadzili Micha Paczek i Magorzata Danicka-Kosut.

Zaproszeni gocie i gocinie: Marzena Adamiak, Magdalena roda, Hanna Samson, Marcin Rotkiewicz, Joanna Piotrowska, Anna Czerwiska.

www.czulybarbarzynca.pl/

zdjcia ze spotka

 


 

Przedpremierowe spotkanie z ?Pochodzeniem kobiety? Elaine Morgan odbyo si 21.11.2007 w Rozmawialni

http://www.rozmawialnia.pl/archiwum.htm

zdjcia ze spotka

 


 

 
Copyright © 2022 by Małgorzata Danicka-Kosut. All Rights Reserved.
Designed by Łysa Panda. All Rights Reserved.