Home Autorki i Autorzy O Elaine Morgan
O Elaine Morgan Print E-mail

 

Elaine Morgan

urodzia si w 1920 roku w Pontypridd w Walii. Studiowaa literatur angielsk w Oxfordzie. Jej kariera literacka rozpocza si w latach pidziesitych ? pisaa opowiadania, sztuki i scenariusze dla telewizji. Otrzymaa w tej dziedzinie wiele nagrd, m.in. Writer?s Guild Award 1973, Prix Italia 1974, BAFTA 1978 (za biografi Marii Curie), Royal Television Society Writer of the Year 1979. W 1972, zafascynowana hipotez Sir Alistera Hardy?ego o wodnym etapie w ewolucji czowieka, a take w reakcji na seksistowsk wizj antropogenezy prezentowan przez antropologw takich, jak prof. Raymond Dart, Robert Ardrey i Desmond Morris, napisaa The Descent of Woman ? Pochodzenie kobiety ? ktre zostao przetumaczone na 25 jzykw. W kilku kolejnych ksikach rozwijaa argumenty Hardy?ego ? a w kocu hipoteza wodnej mapy przebia si do rodowisk naukowych i zacza by powanie dyskutowana, a ona sama zacza by zapraszana na konferencje naukowe, m.in. Symposium of Water and Human Evolution. W roku 2000 otrzymaa prestiow naukow nagrod Letten F. Saugstad. W roku 2006 przyznano jej honorowy stopie naukowy (D.Litt.) Uniwersytetu Glamorgan. Nadal mieszka i pisze w Walii.

 

Linki do stron o Elaine Morgan

 
Copyright © 2022 by Małgorzata Danicka-Kosut. All Rights Reserved.
Designed by Łysa Panda. All Rights Reserved.